ติดตาม AomMoney
ฝ่ายบรรณาธิการ

คุณดรีม

thuwachit@likemeasia.com

092-264-5499
(เวลาทำการ จ. - ศ. 10.30 - 18.30 )

ฝ่ายขาย

คุณเกมส์

pongsakorn.y@likemeasia.com

096-394-2491
(เวลาทำการ จ. - ศ. 10.30 - 18.30 )


AomMoney ตั้งใจเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้คนไทย มีสุขภาพทางการเงินที่ดี และสามารถทำความฝันให้เป็นจริง ด้วย
ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา AomMoney ได้มีส่วนให้ความรู้ด้านการเงินให้ คนไทย มากกว่า 4 ล้านคน และมีคนอ่าน ต่อเดือนมากกว่า 6 แสนคน รวมทั้งยังได้รับการยอมรับ และตีพิมพ์ในสื่อต่างๆมากมาย
ติดต่อพูดคุย AomMoney